Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności przedstawia praktyki dotyczące ochrony prywatności http://e-delikat.com. Polityka ta jest zgodna z Artykułem 32 punkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Polityka ta dotyczy wyłącznie informacji zgromadzonych przez niniejszą Stronę internetową. Użytkownik zostanie powiadomiony o następujących działaniach:

  1. Jakie identyfikowalne osobowo informacje są gromadzone od użytkownika za pośrednictwem tej strony internetowej, jak są one wykorzystywane i komu mogą być udostępniane.
  2. Jakie użytkownik ma możliwości odnośnie wykorzystywania jego danych.
  3. Stosowanych procedurach bezpieczeństwa mających na celu ochronę przed niewłaściwym wykorzystaniem danych użytkownika.
  4. Jak użytkownik może poprawić nieścisłości podanych informacji.

Gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych
Jesteśmy jedynymi właścicielami danych zgromadzonych na tej stronie internetowej. Wyłącznie my mamy dostęp i możliwość gromadzenia danych, które użytkownicy dobrowolnie udostępniają nam za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny bezpośredni sposób kontaktu. Nie będziemy sprzedawać ani udostępniać tych danych nikomu.

Dane te będziemy wykorzystywać do udzielania użytkownikom odpowiedzi w kwestiach odnośnie, których się kontaktują. Nie będziemy udostępniać danych użytkowników stronom trzecim poza naszą organizacją, innym niż to konieczne, aby zrealizować prośbę użytkownika, np. wysłać zamówienie.

O ile użytkownik o ile wyraźnie nie zaznaczymy inaczej, możemy kontaktować się z użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej, aby poinformować o specjalnych okazjach, nowych produktach lub usługach, lub o zmianach w niniejszej polityce prywatności.

Dostęp i kontrola danych udzielonych przez użytkownika
Użytkownik w dowolnej chwili może zrezygnować z potencjalnych przyszłych kontaktów z naszej strony. Kontaktując się z nami na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu podane na naszej stronie w dowolnym czasie można:

  • Sprawdzić, jakie dane użytkownika posiadamy, o ile posiadamy.
  • Zmienić /poprawić wszelkie dane, które posiadamy o użytkowniku.
  • Zgłosić prośbę o usunięcie danych, które posiadamy o użytkowniku.
  • Wyrazić obawy odnośnie wykorzystywania przez nas danych użytkowników.

Bezpieczeństwo
Podejmujemy środki ostrożności, aby chronić dane użytkowników. W przypadku przekazywania szczególnie cennych informacji za pośrednictwem strony internetowej są one chronione zarówno online jak i offline.

Gdy gromadzimy szczególnie cenne informacje (takie jak dane konta bankowego) informacje te są szyfrowane i przekazywane do nas w bezpieczny sposób. Można to zweryfikować patrząc na zamkniętą kłódkę na dole przeglądarki internetowej, lub na „https” na początku adresu strony internetowej.

W celu ochrony szczególnie cennych informacji Oprócz szyfrowania ich podczas przesyłu online dane te chronimy także offline. Wyłącznie pracownicy, którzy potrzebują informacji do wykonania konkretnego zadania (np. wystawienia rachunku lub obsługi klienta) mają dostęp do identyfikowalnych osobowo informacji. Komputery/serwery, na których przechowujemy identyfikowalne osobowo informacje znajdują się w bezpiecznym środowisku.

Aktualizacje

Nasza Polityka prywatności może od czasu do czasu ulegać zmianom, a wszystkie aktualizacje będą publikowane na tej stronie.

Jeśli użytkownik ma poczucie, że nie stosujemy się do polityki prywatności, powinien skontaktować się z nami natychmiast drogą mailową info@e-delikat.com.

Rejestracja
Aby dokonać zakupu za pośrednictwem tej strony internetowej użytkownik musi najpierw wypełnić formularz rejestracji. W trakcie rejestracji użytkownik ma podać pewne dane (takie jak imię i nazwisko oraz adres email). Dane są będą wykorzystywane do kontaktu z użytkownikiem odnośnie produktów/usług widniejących na naszej stronie, a odnośnie których użytkownik wyraził zainteresowanie. Według uznania użytkownik może także podać swoje dane demograficzne (takie jak płeć lub wiek), ale nie jest to niezbędne.

Zamówienia
Użytkowników prosimy o podanie danych w naszym formularzu zamówienia. Aby dokonać zakupu użytkownik musi podać dane kontaktowe (imię i nazwisko oraz adres wysyłki) oraz dane finansowe (jak konto bankowe). Dane te są wykorzystywane do naliczania płatności i realizacji zamówień użytkowników. W przypadku trudności z realizacją zamówienia wykorzystamy te dane do kontaktu z użytkownikiem.

Witryny połączone
Ta strona internetowa zawiera odniesienia do innych stron. Należy jednak pamiętać, że nie jesteśmy odpowiedzialni za treści i praktyki dotyczące prywatności innych stron internetowych. Zachęcamy naszych użytkowników, aby z chwilą opuszczenia naszej strony, zapoznali się z polityką prywatności stosowaną w tych witrynach gromadzących identyfikowalne osobowo informacje.

Ankiety i konkursy
Od czasu do czasu nasza strona prosi o dane poprzez ankiety lub konkursy. Udział w tych ankietach i konkursach jest całkowicie dobrowolny i użytkownik według własnego uznania może decydować, czy weźmie w nich udział i w ten sposób udostępni takie dane. Żądane informacje mogą objemować dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko oraz adres odbioru) oraz dane demograficzne (takie jak kod pocztowy, przedział wiekowy). Dane kontaktowe będą wykorzystywane wyłącznie do informowania zwycięzców i do przyznania nagród. Dane z ankiet będą wykorzystywane w celu poprawy serwisu i satysfakcji użytkowników.